СНЦ „Югозападна инициатива“ има удоволствието да обяви приключването на междинна фаза по проекта по Оперативна програма „Добро управление“

СНЦ „Югозападна инициатива“ има удоволствието да обяви приключването на междинна фаза по проекта по Оперативна програма „Добро управление“ – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. За тези няколко месеца успяхме да приключим успешно дейност 1 и дейност 2, а именно изготвяне на Анализ на процесите на ДТ, Изготвяне на наръчник за прилагане на добри практики. Дефинирахме технологични тенденции, които нарушават всякакви представи за управление, стратегия, пазари и т.н. Анализът на „Революцията Изкуствен Интелект“ (от еволюция към революция) и Изкуственият интелект – предизвикателство и социално-икономически последици за обществото са основно застъпени теми на изследванията ни. Успяхме да формулираме различни концепции и дефиниции на ДТ/ИИ които включват: Изследване на дефинициите и разбирането за ДТ/ ИИ към настоящия момент. Европейската практика в дефинирането на ДТ/ИИ. Дефиниции на международните институции и водещите световни организации за ДТ/ИИ.

Очаквайте в скоро време и линк към специалната ни дигитална платформа, където ще можете да дискутирате с нас директно проблемите на дигитализацията, както и да се запознаете подробно с извършените анализи, публикувани в рубрика БИБЛИОТЕКА.

От екипа на проекта.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *