Библиотека

5. Наръчник с модели на взаимодействие бизнес-гражданско общество-изпълнителна власт в условията на Дигиталната трансформация

Проект

Изпълнител: Барин консулт ООД

Докладът може да се види / изтегли тук.

4. Аналитичен доклад – Проучвания и анализ на добри практики и иновативни решения за дигиталната трансформация на обществото, София, 2019

Изпълнител: СНЦ „Югозападна инициатива“

Докладът може да се види / изтегли тук.

3. Наръчник за обучители – Факти, свързани с равенството между половете, Май 2018

Докладът може да се види / изтегли тук.

2. Development of the benchmerking methodology – Activity 3.4 : Study regarding techno-economic data, 2014

Докладът може да се види / изтегли тук.

  1. Development of the benchmerking methodology – Activity 3.2 : Analysis of the collected data, 2014

Докладът може да се види / изтегли тук.