Съобщение за приключване дейностите – 09.01.2020г.

по проект №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-00137-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ”

БЕНЕФИЦИЕНТ: Младежко сдружение „ВЕРДИКО“

ПАРТНЬОР: СНЦ Югозападна инициатива

Бюджет : 89 930.39 лв

 от които :

76 440.83 лв. от ЕСФ и 13 489.56 лв Национално съфинансирнае

Краят на едно пътешествие

В края сме на едно необикновено  пътуване, с което  търсехме да дефинираме мястото и ролята на Младежите  в държавната политика, но и в местното/ общинско управление в България и по какъв начин гражданското общество може да влияе и да привлича вниманието от страна на местните органи на властта към особената проблематика на младежките проблеми; да изведем добри практики от опита на институции на централната власт в България, да направим обзор върху националните политики и добрите практики на водещи държави в ЕС. Материалите по отделните дейности са изготвени и предадени. Изводите, насоките  и препоръките са написани. Благодарим на всички, които се трудиха и подпомагаха проектния екип в дейностите и събитията по проекта.

Каним всички, които имат интерес към тематиката на проекта да посетят нашето засключително събитие на 09.01.2020г.от 10 часа на адрес: гр. София, Софийски Университет Св.Климетн Охридски , Философски факултет , ет. 3  зала 63 и да се запознаят с проучванията, добрите практики и изготвените анализи, методики и модели на взаимодействието бизнес –гражданско общество – изпълнителна власт в условията на Младежки политики с предложенията за промени в нормативната база и структури,;  да черпят от тях инфромация и идеи, които да реалзират или на нашата интернет платформа: https://verdiko.eu/

ПРОГРАМА

09.01.2020г.

 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ”“

За дневен ред:

10 :00 ч.Регистрация

10:30ч. Откриване – I част

1/ Представяне на проект Проект „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ” – BG05SFOP001-2.009-00137, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ – Сергей Ангелов,

20 мин.

2/ Иновативни модели за младежки политики 15 мин + обсъждане Срегей Ангелов , Сдружение  Югозападна Инициатива

Кафе пауза : 30 мин .

13:00 ч. II част

3/ Практики на неформалното образование и формирането на гражданската позиция на младежите- гост лектор д-р Надежда Жечкова, Философски факултет СУ „Климент Охридски“

30 мин + обсъждане

4/ Младежта като специфичен, научен и социален проблем“ гл.ас. д-р Димитър Божков- Философски факултет СУ „Св. Климент Охридски „

30 мин

5/ Емил Марков-докторант – СУ „Св.Климент Охридски“

20 мин

6/ Обсъждане

30 мин.

7/ Разговор на коктейл и чаша вино

За допълнителна информация можете да се свържете с ръководителя на проекта Ирина Драганова,  тел: 0884111242

09.01.2020г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *