Съобщение за провеждане на КРЪГЛА МАСА

по проект №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-00137-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ”

БЕНЕФИЦИЕНТ: Младежко сдружение „ВЕРДИКО“

ПАРТНЬОР: СНЦ Югозападна инициатива

Бюджет : 89 930.39 лв

 от които :

76 440.83 лв. от ЕСФ и 13 489.56 лв Национално съфинансирнае

Уважаеми дами и господа, Младежко сдружение „ВЕРДИКО“ има удоволствието да  Ви покани да вземете участие в Кръгла маса по проект  Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ” .

Дата : 10.12.2019г

Място : гр. София, ул.Коломан , 6 Бизнес център Интерланд от 10 ч.

Моля запознайте се с програмата и с поставените въпроси.

За допълнителна информация можете да се свържете с ръководителя на проекта Ирина Драганова  тел: 0884111242

ПРОГРАМА

Дата : 10.12.2019г

 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ”“

За дневен ред:

10 :00 ч.Регистрация

10:30ч. Откриване – I част

1/ Обобщение на резултатите които постигнахме до сега-  Ръководителя на проекта Ирина Драганова  10 мин.

2. / Презентиране на Извършените аналитични дейности, методика и наръчник за обмен на добри практики – Ина Людмилова

20 мин. + дискусия и въпроси

3/ Обмен на добри практики и иновации, свързани с подобряване на гражданското участие на младите хора в процесите на формулиране, изпълнение и на местните политики, свързани с пазара на труда- гост лектор Димитър Божков, Философски факултет СУ „Климент Охридски“

30 мин + 15 мин дискусия

Обяд  пауза : 40 мин .

13:00 ч. II част

3/ Брейнстроминг симулация която ще изведе предложения до Националния консултативен съвет за младежта (ММС) и Комисията за младежта и спорта. при НС.

30 мин + обсъждане и обобщение- модератор Ирина Драганова

4/ Дигитални възможности за младежко включване в законодателни инициативи и интеграция,  Преставяне на дигиталната платформа – гост лектор Александър Джоганов- Виртуал Б специалист по комуникации

30 мин + дискусия

5. Дискусия: 30 мин.

6./ Разговор на коктейл и чаша вино

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *