Съобщение за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по проект №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“

Проектът №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики “ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-00137-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ”

БЕНЕФИЦИЕНТ: Младежко сдружение „ВЕРДИКО“

ПАРТНЬОР: СНЦ Югозападна инициатива

Бюджет : 89 930.39 лв

 от които :

76 440.83 лв. от ЕСФ и 13 489.56 лв Национално съфинансирнае

Уважаеми дами и господа, Младежко сдружение „ВЕРДИКО“ има удоволствието да  Ви покани да вземете участие в Обществено обсъждане по проект  Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики ” .

Дата : 10.08.2019г

Място : гр. София, ул.Коломан , 6 Бизнес център Интерланд от 10 ч.

Моля запознайте се с програмата и с поставените въпроси.

За допълнителна информация можете да се свържете с ръководителя на проекта Ирина Драганова  тел: 0884111242

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *