Съобщение за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по проект №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-0053-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Дигиталната трансформция – със или без гражданското общество”

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „Югозападна инициатива, Благоевград

ПАРТНЬОР: Сдружение с нестопанска цел „Институт за европейски ценности,-София

ДАТА: 10.10.2019г.

Място: гр. София, ул.Коломан 6, ет 2 Бизнес Център Интерленд

Kаним всички, които имат интерес към тематиката на проекта да посетят провеждането на

ОБСЪЖДАНЕ по Проект „Дигиталната трансформация – със или без гражданското“

Заседателна зала ИНТЕРЛЕНД

Проектът „„Дигиталната трансформация – със или без гражданското“ –  BG05SFOP001-2.009-0053 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Ще обсъдим въпросите за  взаимодействието бизнес –гражданско общество – изпълнителна власт в условията на Дигиталната трансформация на обществото; с предложенията за промени в нормативната база и структури, свързани с Дигиталната трансформация;  да черпят от тях инфромация и идеи, които да реалзират или на нашата интернет платформа: https://swi-bg.eu/

За допълнителна информация можете да се свържете с Ръководителя на проекта Сергей Ангелов, тел: 0897973022

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *