ШАНАРАНИ – Краят на едно пътешествие

Изминаха 22 месеца от началото на едно необикновено пътуване, което допринесе за повишаване на осведомеността на младите хора от шест различни страни за съществуващата разлика между половете. Партньорството на Shanarani имаше удоволствието да допринесе и да повиши осведомеността на младите хора по важни и неотложни въпроси като половите стереотипи и дискриминацията. Чрез нашия ангажимент в нашата местна общност и използване на дългогодишния опит на партньорството, ние разработихме иновативни инструменти за социалните работници, занимаващи се с младежите, и лесна за използване платформа за електронно обучение с лесна графика, която стимулира критичното мислене на потребителите.

Благодарение на всички социални работници и млади хора, участващи в пилотната фаза, ние все повече се убеждаваме във важността на работата ни и колко допринасят ежедневните им усилия за нашето общество.

Всички резултати, разработени от нашия проект, са достъпни на нашия сайт www.shanarani.it.

Пилотна фаза

След дълъг период на проучвания и развитие, пилотната фаза ни даде възможност да разберем ефективността на постигнатите резултати. Повече от 300 младежи в Европа тестваха в Испания, Италия, Кипър, Ирландия, Литва и България нашите продукти, като ни дадоха положителни отзиви и голям момент. Благодарение на методологиите на Shanarani те отразяват въпросите, свързани с пола около тях и въздействието върху обществото и в ежедневието им, използвайки филми, музика и среда за електронно обучение, които лесно могат да бъдат разбрани и използвани с неформални методики.

Работещите с младежта се наслаждаваха на техните обучителни сесии, подчертавайки широкия интерес към иновативните подходи, предложени от Shanarani. Изследването на половото положение в Европа; съществуващите примери за дискриминация на половете в медиите и наръчниците им дадоха полезна информация и инструменти за работа с техните целеви групи, особено с младежи, които имат много трудности да разпознаят стереотипите.

Имахме удоволствието да изживеем великолепни моменти със социалните работници и млади хора от цяла Европа и се надяваме, че ще опитате нашите методики възможно най-скоро, като използвате материалите, които са достъпни онлайн.

Закриващи събития

През последните два месеца организирахме шест национални прояви в нашите страни за широко разпространение на резултатите от проекта и постигнатите цели през 18-те месеца на изпълнение на проекта. Радваме се на топлината, която ни показаха.

Благодарим на всички, които участваха в дейностите и събитията по проекта. Най-накрая каним всички, които пропуснаха нашите национални събития, да открият продуктите ни и нашата платформа за електронно обучение.

Ето и някои снимки, отразяващи тези моменти:

За допълнителна информация можете да се свържете с Ангела Питтл, office@asoccaminos.org.

Шанарани – Shanarani е 18-месечен проект, съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, ключово действие 2 – Стратегическо партньорство в областта на младежта. Тя има за цел да създаде атрактивни методологии за младите хора и да повиши осведомеността им по въпросите на равенството между половете, по-специално за значението на намаляването на стереотипите, свързани с пола, и за насърчаване на равенството между половете за всички.

Прочетете повече за проекта Шанарани на нашия сайт: www.shanarani.eu

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *