Заключително събитие по проект: „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

На 16.01.2020 г. от 10.00 часа се проведе заключително събитие  по проект:

„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ – BG05SFOP001-2.009-0053,

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Събитието се проведе в гр. София, ул. Коломан, 6 Бизнес център „Интерленд“. Присъстваха над 30 представители на бизнеса, неправителствения сектор, научни работници от БАН и др. На събитието бяха представени резултатите от проекта: Аналитичните доклади, Предложенията до публичната администрация. Презентации по темата „Дигиталната трансформация“ изнесоха: Ал. Джоганов, А.Ангелов и Б.Павлов. В продължилата дискусия, повече от час се разискваха основно въпросите за разширяване на диалога между гражданското общество и публичната администрация. Бе повдигнат и въпроса за компетентностите на администрацията в условията на „Дигиталната трансформация“.

(Презентация на проекта от Сергей Ангелов)

Участниците подкрепиха две от основни концепции изложени в предложенията:  изграждане на Стратегия за Изкуствения интелект в България, още повече, че независимо от това предложение, учени от БАН също са внесли в Министерския съвет Концепция за такава стратегия, така и идеята за създаване на платформа по Изкуствен интелект за нуждите на публичната администрация.

(Презентация на Александър Джоганов)

С предложенията в кратък вариант може да се запознаете тук.

Повече за проекта – виж: www.swi-bg.eu

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *