Проект „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Съобщение за приключване дейностите

по проект №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-0053-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Дигиталната трансформция – със или без гражданското общество”

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „Югозападна инициатива, Благоевград

ПАРТНЬОР: Сдружение с нестопанска цел „Институт за европейски ценности,-София

Краят на едно пътешествие: В края сме на едно необикновено пътуване, с което  търсехме да дефинираме мястото и ролята на Дигиталната трансформация и Изкуствения интелект, както в държавната политика, така и в местното/ общинско управление в България и по какъв начин гражданското общество може да влияе и да привлича вниманието от страна на местните органи на властта към особената проблематика на дигитализацията; да изведем добри практики от опита на институции на централната власт в България, да направим обзор върху националните политики и добрите практики на държави в ЕС и други водещи държави от света. Материалите по отделните дейности са изготвени и предадени. Изводите, насоките  и препоръките са написани. Благодарим на всички, които се трудиха и подпомагаха проектния екип в дейностите и събитията по проекта.

Каним всички, които имат интерес към тематиката на проекта да посетят нашето засключително събитие на 16.01.2020г.от 10 часа на адрес:

гр. София, ул. Коломан, 6 Бизнес център „Интерленд“

и да се запознаят с проучванията, добрите практики и изготвените анализи, методики и модели на взаимодействието бизнес – гражданско общество – изпълнителна власт в условията на Дигиталната трансформация на обществото; с предложенията за промени в нормативната база и структури, свързани с Дигиталната трансформация;  да черпят от тях инфромация и идеи, които да реалзират или на нашата интернет платформа: https://swi-bg.eu/

За допълнителна информация можете да се свържете с ръководителя на проекта Сергей Ангелов, тел: 0897973022

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА ЗА присъствие на заключително събитие на тема:

„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

За дневен ред:

10 :00ч. Регистрация

10:30ч. Откриване – I част

Представяне на проект Проект „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ – BG05SFOP001-2.009-0053, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ – Сергей Ангелов, Ръководител на проекта

20 мин.

Технологичните тенденции 2020 – Александър Джоганов, Виртуал брокер ООД

30 мин + обсъждане

Кафе пауза : 30 мин .

13:00 ч. II част

Цифровата трансформация и облачните технологии за развитието на малкия и среден бизнес – Антон Ангелов, CMC България

30 мин + обсъждане

Дигитализация на държавния сектор и Изкуствен интелект – Боян Павлов

20 мин

Обсъждане

30 мин.

Разговор и коктейл

Повече за проекта – виж www.swi-bg.eu

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *