До всички заинтересовани лица!

На сайта на Сдружението публикувахме докладите от изпълнението на Проект „Гражданското общество – субектът на местните културни политики“ на нашия партньор СНЦ „Институт за европейски ценности“ – София:

„Общинската културна политика – територия на много интереси“ – докладът може да се прочете тук.

„Извършване на проучвания на добри практики, иновативни модели в общинската културна политика“ – виж тук

Наръчник – Методика и модел за взаимодействие „културна организация – общинска администрация “ – виж тук

СНЦ „Югозападна инициатива е партньор по проекта.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0049 „Гражданското общество – субектът на местните културни политики“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *