СНЦ „Югозападна инициатива“ е партньор по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“

СНЦ „Югозападна инициатива“ е партньор по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ – – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“:

„Гражданското общество – субектът на местните културни политики“ – BG05SFOP001-2.009-0049-C01 с водеща организация СНЦ „Институт за европейски ценности – София.

„Гражданското общество с нови отговорности към младите – хора – иновативни модели за младежки политики“ – BG05SFOP001-2.009-0137-C01 с водеща организация СНЦ „Младежко сдружение ВЕРДИКО“ – гр. Царево.

По двата проекта, за целите, дейностите и резултатите ще има след време отделни платформи, на които ще можете да се информирате.

СНЦ „Югозападна инициатива“ започна изпълнението на Проект „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“. В най-скоро време ще бъде публикувана покана до всички заинтересовани страни да участват в изпълнението на дейностите свързани с анализите и проучванията заложени по проекта. За повече информация: Ирина Драганова: 0884 111 242, draganovairina2@gmail.com

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *