Приключването на междинна фаза по проекта по Оперативна програма „Добро управление“

СНЦ „Югозападна инициатива“ има удоволствието да обяви приключването на междинна фаза по проекта по Оперативна програма „Добро управление“ – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. За тези няколко месеца успяхме да приключим успешно дейност 1 и дейност 2, а именно изготвяне на Анализ на процесите на ДТ, Изготвяне на наръчник за прилагане на добри практики. Дефинирахме технологични тенденции, които нарушават всякакви представи за управление, стратегия, пазари и т.н. Анализът на „Революцията Изкуствен Интелект“ (от еволюция към революция) и Изкуственият интелект – предизвикателство и социално-икономически последици за обществото са основно застъпени теми на изследванията ни. Успяхме да формулираме различни концепции и дефиниции на ДТ/ИИ които включват: Изследване на дефинициите и разбирането за ДТ/ ИИ към настоящия момент. Европейската практика в дефинирането на ДТ/ИИ. Дефиниции на международните институции и водещите световни организации за ДТ/ИИ.

Очаквайте в скоро време и линк към специалната ни дигитална платформа, където ще можете да дискутирате с нас директно проблемите на дигитализацията, както и да се запознаете подробно с извършените анализи, публикувани в рубрика БИБЛИОТЕКА.

От екипа на проекта.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *