До заинтересованите лица!

На сайта на сдружението – рубрика БИБЛИОТЕКА са публикувани материали от изпълнението на проект„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, изпълняван от „Югозападна инициатива“.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *