До заинтересованите лица!

Нашият партньор „Младежко сдружение ВЕРДКИО“ – град Царево успешно приключи междинна фаза на проекта по Оперативна програма „Добро управление“ – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с наименование „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“ – BG05SFOP001-2.009 – 0137. (Civil society with new responsibilities for young people – innovative models for youth policies).

За тези няколко месеца екипа по проекта и експертите разработиха няколко аналитични материала по дейностите 1 “Извършване на изследвания, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение на младежки политики”, дейност 2 “Извършване на проучвания на добри практики, иновативни модели за младежкото предприемачество“ и по дейност 3, Разработване на Наръчник с модел за взаимодействие „младежко сдружение – общинска администрация“.

На сайта на координатора „Младежко сдружение ВЕРДИКО“ ( www.tuns.eu ) – са публикувани всички материали от изпълнението на проект “Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“. Очаквайте скоро и специализирана онлайн-платформа по проекта, в която се представя база данни за младежките политики на общинско ниво в България.

Аналитичният доклад „Добри практики и иновативни модели в областта на младежкото предприемачество“ може да се прочете тук. (ДОКЛАД).

Наръчник с модел за взаимодействие „младежко сдружение – общинска администрация“ може да се разгледа тук (НАРЪЧНИК).

СНЦ „Югозападна инициатива“ е партньор по проекта.

От екипа на проекта.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *