Заключително събитие по проект: „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

На 16.01.2020 г. от 10.00 часа се проведе заключително събитие  по проект: „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ – BG05SFOP001-2.009-0053, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Събитието се проведе в гр. София, ул. Коломан, 6 Бизнес център „Интерленд“. Присъстваха над 30 представители на бизнеса, неправителствения сектор, научни работници от БАН и др. На събитието бяха представени резултатите от […]