Заключително събитие по проект: „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

На 16.01.2020 г. от 10.00 часа се проведе заключително събитие  по проект: „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ – BG05SFOP001-2.009-0053, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Събитието се проведе в гр. София, ул. Коломан, 6 Бизнес център „Интерленд“. Присъстваха над 30 представители на бизнеса, неправителствения сектор, научни работници от БАН и др. На събитието бяха представени резултатите от […]

Съобщение за приключване дейностите – 09.01.2020г.

по проект №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-00137-C01ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Гражданското общество с нови отговорности към […]

Проект „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Съобщение за приключване дейностите по проект №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ Краят на едно пътешествие: В края сме на едно необикновено пътуване, с което  търсехме да дефинираме мястото и ролята на Дигиталната […]

Кръгла маса „Публичната администрация и Изкуствения интелект“

СНЦ „Югозападна инициатива“ и СНЦ „Институт за европейски ценности“ – София, организират Кръгла маса „Публичната администрация и Изкуствения интелект“. Събитието ще се състои в Бизнес-центъра ИНТЕРЛЕНД, ул. Коломан 6, София на 16.12.2019 от 10.00 часа и се организира като част от дейностите по Проект  „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“. Повече за проекта – виж www.swi-bg.eu Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 […]

Съобщение за провеждане на Кръгла Маса

по проект №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-0053-C01ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно […]

Съобщение за провеждане на КРЪГЛА МАСА

по проект №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-00137-C01ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Гражданското общество с нови отговорности към […]

До всички заинтересовани лица!

На сайта на Сдружението публикувахме докладите от изпълнението на Проект „Гражданското общество – субектът на местните културни политики“ на нашия партньор СНЦ „Институт за европейски ценности“ – София: „Общинската културна политика – територия на много интереси“ – докладът може да се прочете тук. „Извършване на проучвания на добри практики, иновативни модели в общинската културна политика“ – виж тук Наръчник – […]

Съобщение за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по проект №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-0053-C01ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно […]

ШАНАРАНИ – Краят на едно пътешествие

Изминаха 22 месеца от началото на едно необикновено пътуване, което допринесе за повишаване на осведомеността на младите хора от шест различни страни за съществуващата разлика между половете. Партньорството на Shanarani имаше удоволствието да допринесе и да повиши осведомеността на младите хора по важни и неотложни въпроси като половите стереотипи и дискриминацията. Чрез нашия ангажимент в нашата местна общност и използване […]

До заинтересованите лица!

Нашият партньор „Младежко сдружение ВЕРДКИО“ – град Царево успешно приключи междинна фаза на проекта по Оперативна програма „Добро управление“ – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с наименование „Гражданското общество с нови отговорности към […]